Entrepôt de données ANPERSANA

Lettre de Joana Duhalde à Janne Castillou

Dublin Core

Titre

Lettre de Joana Duhalde à Janne Castillou

Autre forme de titre

Joana Duhalden gutuna Janne Castillouri

Créateur

Duhalde, Joana

Contributeur

Lamikiz, Xabier (photographie numérique) / Padilla-Moyano, Manuel (transcription de la lettre) / Videgain, Charles (transcription de la lettre)

Éditeur

CNRS IKER (UMR 5478)

Date

23.03.1757

Date de disponibilité

01.10.2016

Date de création

01.07.2016

Type

manuscrit

Format

PDF

Étendue de la ressource, taille, durée

2 fichiers (fac-similé 3 p., 3007 Ko et transcription 2 p., 193 Ko)

Langue

basque

Source

L'original est conservé à Londres dans les archives de l'Amirauté britannique (HCA 30/264/2).

Sujet

philologie
correspondance
dialectologie
labourdin
famille
vie domestique

Description

Une femme du Labourd écrit à son mari vivant à Louisbourg au Canada. La lettre, convoyée par un bateau parti de Bayonne, fut saisie durant la traversée par la marine anglaise en 1757.

Résumé

L’épouse, Joana Duhalde, écrit à son mari Janne Castillou (Jean Castillou). Elle est dans un état misérable ainsi que leur fille Goana Haurra. Salutations de tous, dont la fille ainée. Le maître de Hacharenea est en course avec Masans Harismendi. L’épouse a reçu ce jour une lettre de change mais aucune autre lettre alors qu’elle envoie du courrier par chaque commodité. Il lui a fait savoir n’avoir pas eu de lettre de la part de Qanigonmais mais Nana, servante à Biarritz chez Bodri a appris qu’allant être pris par les Anglais ils avaient jeté toutes les lettres à la mer. Et il repart (Bodri ?). Elle a reçu une petite caisse par Tulikun et un paquet de morues. Elle a indiqué à Muxil dans quelle misère elle était et il lui dit que son mari (Janne) n’était pas dans le besoin et de lui envoyer tout au plus des chaussures. Elle lui envoie donc avec Tulikun des chaussures, une barrique de vin de Navarre, et avec Larmet, dans ses hardes, une chemise et des chaussures. Elle lui dit son désir qu’il revienne vite, son fils souffre aussi. Miguel Harismendi lui a dit de Granbita que Mili lui avait donné 260 livres mais que son fils (de Joana) n’avait rien reçu. Les hommes de sa compagnie lui conseillent qu’il ne paye pas. Salutations.

Couverture spatiale

Guéthary
Louisbourg

Couverture temporelle

18e siècle

Droits

Domaine public

Droit d'accès

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux Archives nationales de l'Amirauté britannique pour la permission de publier les images numériques.

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage selon les Conditions Initiales [CC] [BY] [NC] [SA]

Texte Item Type Metadata

Texte

A bertsioa

<38.1r> 20
A Monsieur / Monsieur / janne qastillou metre / de Grabe pour mosieur / Laborde / a Louis bourq

<38.2r> Getharian Egina marschoaren 23 1757

/ Ene / Espos maitia Estut faltatu nahi jcan presenteqo oqhasione hau / Curi aditcerat Eman gabe ene Estatubaren beria Ceinetan /5 presentian hanis miserable baiqare ni Eta alaba / goanahaura chumia bainan desiratcen nuque handisqi / Letra huneq Curia disposicione hobian qausitcia sallutatcen / Caitut ene bihotc gucias Eta halaber salutatcen Caituste / Cure haur gucieq Eta partiqularqi alaba Caharenaq /10 salutatcen Caituste Eta Cure hauco ahaideadisqide / gucieq mila gorainci hachareneqo jauna partituda / qorsurat masans harismendireqin Egun Erecebitudugu / Cure letra francian gaindi letra sangia barnian bainan / aurthen Estugu jçatu Cure letrariq batere bia baiciq /15 Eta heq letra sanjaq barnian Eta guq Egiten ditugu / qomoditate gucietan letraq marqatcen darotacu / Estucula qanigonequin jçatu Letrariq bainan egin / gintuben Ceinetan aispa nana miaristcen baitugu / nesqato bodrireqin Eta bodriri Eman gindiotcan /20 letraq Eta nola Choraqoan presabat egin baitcuten / hartan bodri Ethoricen Eta Eran Caroqun jtsasoan / jtsasorat Etchatu citustela letraq angelesen / beldures Eta oai ere horat particerat doha
<38.2v> tuliquneqin jçatu ditugu qutcha chumia Eta qartbat / Eta baqalu paqabat Eta muchil informatu dugu / Eja Ceren Esqasa ducun Eta Eran daroqu Estucula / deusen Esqasiq jcateqos capata parebat egorceqo /5 mehiac bainan Egortcen ditugu Curetcat / tuliqunequin baril bat nafar eta capata parebat / Eta Larmeteqin haren hardeareqin athora bat / Eta capata parebat jnqoaq dicula Erecebitceqo gracia / Cure jqusteqo desira handian gare guciaq afligitubaq /10 handisqi qanigonen uncian marqatu narotcun / gure seme maitiaren doloria eta migel harismendiq / gastiatu caroqun granbitatiq nola miliq Eman / Ciotcan anaiari Eta belatcen semeari berehun / Eta hirur hogoi libera bainan gure semiaq /15 Esomen du Erecebitu batere haren qonpaniatiq / Ethori diren giconeq Eran daroqute Eta hor / hartubaq ditubelaqoan paga Estetcacun / gastiatcen darotcugu gelditcen nais cure / Cerbitcari Cure Espos fidela orai Eta bethi /20 Cure aldera bihotc ones bethia

/ Joana duhallde

B bertsioa

<38.1r> 20
A Monsieur Monsieur Janne Qastillou, metre de grabe pour mosieur Laborde. A Louisbourq.

<38.2r> Getharian egina, martxoaren 23, 1757.

Ene espos maitia, eztut faltatu nahi izan presenteko okhasione hau zuri aditzerat eman gabe ene estatubaren berria, zeinetan presentian hanitz miserable baikare ni eta alaba Goana Haurra xumia, bainan desiratzen nuke handizki letra hunek zuria disposizione hobian kausitzia. Salutatzen zaitut ene bihotz guziaz, eta halaber salutatzen zaituzte zure haur guziek, eta partikularki alaba zaharrenak; salutatzen zaituzte eta zure auzo, ahaide, adiskide guziek mila goraintzi. Hachareneko jauna partitu da korsurat Masans Harismendirekin. Egun errezebitu dugu zure letra Frantzian gaindi, letra sanjia barnian. Bainan aurthen eztugu izatu zure letrarik batere, bia baizik; eta hek letra sanjak barnian. Eta guk egiten ditugu komoditate guzietan letrak. Markatzen darotazu eztuzula Qanigonekin izatu letrarik, bainan egin gintuben, zeinetan aizpa Nana Miarritzen baitugu neskato Bodrirekin, eta Bodriri eman gindiotzan letrak, eta nola Chorakoan presa bat egin baitzuten, hartan Bodri ethorri zen eta erran zarokun itsasoan itsasorat etxatu zituztela letrak, angelesen beldurrez. Eta oai ere horrat partitzerat doha.

<38.2v> Tuliqunekin izatu ditugu kutxa xumia eta kart bat, eta bakalu paka bat. Eta Muxil informatu dugu eia zeren eskasa duzun, eta erran daroku eztuzula deusen eskasik; izatekoz zapata pare bat egortzeko, mehiak. Bainan egortzen ditugu zuretzat Tuliqunekin barril bat nafar eta zapata pare bat, eta Larmetekin, haren hardearekin, athorra bat eta zapata pare bat; Jinkoak dizula errezebitzeko grazia. Zure ikusteko desira handian gare guziak, aflijitubak handizki. Qanigonen untzian markatu narotzun gure seme maitiaren doloria, eta Migel Harismendik gaztiatu zarokun Granbitatik nola Milik eman ziotzan anaiari eta Belatzen semeari berrehun eta hirur hogoi libera, bainan gure semiak ez omen du errezebitu batere. Haren konpaniatik ethorri diren gizonek erran darokute, eta hor hartubak ditubelakoan, paga eztetzazun gaztiatzen darotzugu. Gelditzen naiz zure zerbitzari. Zure espos fidela, orai eta bethi, zure aldera bihotz onez bethia,

Joana Duhalde.

Géolocalisation

Citer ce document

Duhalde, Joana, “Lettre de Joana Duhalde à Janne Castillou,” Entrepôt de données ANPERSANA, consulté le 2 juin 2023, https://anpersana.iker.univ-pau.fr/items/show/120.