Entrepôt de données ANPERSANA

Lettre de ? à Bernat Aroqi

Dublin Core

Titre

Lettre de ? à Bernat Aroqi

Créateur

Inconnu (?)

Contributeur

Lamikiz, Xabier (photographie numérique) / Padilla-Moyano, Manuel (transcription de la lettre) / Videgain, Charles (transcription de la lettre)

Éditeur

CNRS IKER (UMR 5478)

Date

09.03.1757

Date de disponibilité

01.10.2016

Date de création

01.01.2016

Type

manuscrit

Format

PDF

Étendue de la ressource, taille, durée

2 fichiers (fac-similé 3 p., 2286 Ko et transcription 1 p., 312 Ko)

Langue

basque

Source

L'original est conservé à Londres dans les archives de l'Amirauté britannique (HCA 30/264/2).

Sujet

philologie
correspondance
dialectologie
labourdin
famille
vie domestique

Description

Un inconnu écrit à son voisin? vivant à Louisbourg au Canada. La lettre, convoyée par un bateau parti de Bayonne, fut saisie durant la traversée par la marine anglaise en 1757.

Résumé

L’auteur écrit à son voisin, Bernat Aroqi, pour lui dire avoir reçu la triste nouvelle (non précisée) transmise par Goan Martinkoenea, la tante du récipiendaire. L’auteur attend plus de détails et fait allusion à son propre fils qui est mort (est-ce la mauvaise nouvelle ?) et attend du récipiendaire son aide pour la cousine Goanes. La femme de feu Zuribeltz attend aussi son aide dans de courts délais. Salutations.

Couverture spatiale

Pays basque (France)
Louisbourg

Couverture temporelle

18e siècle

Droits

Domaine public

Droit d'accès

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux Archives nationales de l'Amirauté britannique pour la permission de publier les images numériques.

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage selon les Conditions Initiales [CC] [BY] [NC] [SA]

Texte Item Type Metadata

Texte

A bertsioa

<17.1r> 94

perssenteqo letra hau Eren / Datuco caigo bernat aro / qiry a lurjs burcq / Lurjsburcq

<17.1v> Marsoaen 9 egina 1757

/ Bernat dearoqi harcendut libertate hemen cerba pa / sacen den cury adiaracteqo horticq ethoricicaiqunber- / j tiristia gucq guti ustecaberi ethory ciçaiqun cure /5 jceba goan martin coennecqoc gastigacendaucu / Estaqigu cehetassunnjc gehigago baldin cuq hunat / deusjq escirbattu edo gastigatu badauqucuere estugudeusic / aditu allabainan cucen eta justu den becala curebaita[n] / dugu Esparanca ene seme defuntu cena cure conpaini /10 gan eedo cure sumicjgonnecogo cenacs gerosticq otoict- / Encaitut cure cussina goanes defuntucenaen jcate / Edo mojgana horgelditudenas contu edo arta jduqicias / Etahortic ahalic lasterena hunat hedaceas

/ Esteben Ecgoraincj /15 halalaber bernat gaucabera gactigacendaucu curjbelx / cenaen Emastiac otoi curebaitan dubere Esparanca Eta / Eta orobat cusina goanes defuntu cenaencat becalaharen / callupamasturbaencatere horduben moigan edoontasunas / contu Eta arta bera jçatias eta Lehen ba Lehen hunat /20 hedaceas cure crbicary

B bertsioa

<17.1r> 94

Persenteko letra hau errendatuko zaijo Bernat Aroqiri, a Lurisburcq. Lurisburcq.

<17.1v> Marsoaen 9 egina, 1757.

Bernat de Aroqi, hartzen dut libertate hemen zer pasatzen den zuri adiarazteko. Hortik ethorri zitzaikun berri tiristia guk guti ustekaberik ethorri zitzaikun. Zure izeba Goan Martinkoenekok gaztigatzen dauku. Eztakigu zehetasunik gehijago, baldin zuk hunat deusik eskirbatu edo gaztigatu badaukuzu ere eztugu deusik aditu. Alabainan, zuzen eta justu den bezala, zure baitan dugu esparantza ene seme defuntu zena zure konpainijan edo zure sumizijonekogo zenaz geroztik. Otoizten zaitut zure kusina Goanes defuntu zenaen izate edo moijana hor gelditu denaz kontu edo arta idukitziaz, eta hortik ahalik lasterrena hunat hedatzeaz.

Estebenek goraintzi. Halaber, Bernat, gauza bera gaztigatzen dautzu Zuribeltz zenaen emaztiak, otoi zure baitan du bere esparantza, eta orobat kusina Goanes defuntu zenaentzat bezala haren kalupa masturubaentzat ere hor duben moijan edo ontasunaz kontu eta arta bera izatiaz, eta lehenbalehen hunat hedatzeaz. Zure zerbitzari.

Oharrak

1r caigo : egile honek <g> grafemaz zerbitzatzen da /ʝ/ irristariaren balioa adieraztzeko. Gutunean zehar zaigo, moigan, konpainigan, gehigago, sumizigoneko. Gainerateko testuetan halako epentesiak maizenik <j>, <i> grafiekin adierazten dira. 1v:10 eedo: horrela. 15 halalaber: horrela. 18 callupamasturbaencatere: ‘kalupa masturubaentzat ere’.

Citer ce document

Inconnu (?), “Lettre de ? à Bernat Aroqi,” Entrepôt de données ANPERSANA, consulté le 2 octobre 2023, https://anpersana.iker.univ-pau.fr/items/show/98.