Entrepôt de données ANPERSANA

Lettre de Maria Dihitx à Maria Hiriart

Dublin Core

Titre

Lettre de Maria Dihitx à Maria Hiriart

Autre forme de titre

Maria Dihitxen gutuna Maria Hiriarti

Créateur

Dihitx, Maria

Contributeur

Lamikiz, Xabier (photographie numérique) / Padilla-Moyano, Manuel (transcription de la lettre) / Videgain, Charles (transcription de la lettre)

Éditeur

CNRS IKER (UMR 5478)

Date

01.03.1757

Date de disponibilité

01.10.2016

Date de création

01.07.2016

Type

manuscrit

Format

PDF

Étendue de la ressource, taille, durée

2 fichiers (fac-similé 3 p., 2835 Ko et transcription 2 p., 194 Ko)

Langue

basque

Source

L'original est conservé à Londres dans les archives de l'Amirauté britannique (HCA 30/264/2).

Sujet

philologie
correspondance
dialectologie
labourdin
famille
vie domestique

Description

Une mère du Labourd écrit à sa fille vivant à Louisbourg au Canada. La lettre, convoyée par un bateau parti de Bayonne, fut saisie durant la traversée par la marine anglaise en 1757.

Résumé

La mère, Maria Dihix (Dihins), écrit à sa fille, Haurra Maria Hiriart, qu’elle a reçu avec plaisir sa lettre par Monsieur Diharce le vicaire. Elle lui envoie des chaussures avec Martin Pillis. Elle lui recommande sagesse dans sa conduite. Elle le prie longuement de revenir dès que la guerre le permettra.

Couverture spatiale

Saint-Pée-sur-Nivelle
Louisbourg

Couverture temporelle

18e siècle

Droits

Domaine public

Droit d'accès

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux Archives nationales de l'Amirauté britannique pour la permission de publier les images numériques.

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage selon les Conditions Initiales [CC] [BY] [NC] [SA]

Texte Item Type Metadata

Texte

A bertsioa

<11.1r> 19
A Mademoiselle / Mademoiselle hiriart / Basquesse / A Louis Bourg

<11.2r> A St pée le premier mars 1757

/ Ene alaba maitea

/ jçatu dugu ohore iqusteco çuq monsieur / Diharci Vicarioari jsquiribatu jçatu dioçun /5 Letra ceinetan marquatcen baitcinioen / seigarren aldia cindubela eta datatuba baitcen / goanden abendoaren hamaseian, bai eta guerorrec / ere errecibitu dugu cure letra hainits placer / hartu dugu çure ossasunas eta cure berri onen /10 jaquiteas guq ere bada presentean ossasuna / dugu famila guciac jaincoari esquerrac / gure orhoitçapençat jgorcen darotçut çapata / parebat martin pillisen semearequin eta / Desiratcen nuque hemedic joan cinen sentimendu /15 beretan causitcen bacine othoisten çaitut çure / fideltasuna guardatceas eta hortic nihorat ere / esairatceas ecen bertcetan ere bada cerbait escasia

<11.2v> eta badaqisu cembat samur tasun duben / amabatec bere umen aldera desiratcen nuque / hainits çure jqustea baldin jaincac eguiten badu / gracia baquearen eguiteco eta badaquiçu orobat /5 ume batec badubela obligacionea buraso baten / obeditceco, beras hortaracots othoits eguiten / darotçut neure ahal gucias guerla hunec / dirabeino hor egoteas eta guero baquea eguiten den / pontutic etçherat erretiratceas horra cer othoits /10 Dudan çuri eguiteco eta desiratcen nuque / entçuna banins ene othoisean / guelditcen naicelaric cure ama maitea / eta fidella bihots samurres / bethea

/15 Maria Dihitx

B bertsioa

<11.1r> 19
A Mademoiselle Mademoiselle Hiriart, basquesse. A Louisbourg.

<11.2r> A St. Pée, le premier mars 1757.

Ene alaba maitea,

Izatu dugu ohore ikusteko zuk Monsieur Diharci, bikarioari, iskiribatu izatu diozun letra, zeinetan markatzen baitzinioen seigarren aldia zindubela eta datatuba baitzen goan den abendoaren hamaseian, bai eta gerorrek ere errezibitu dugu zure letra. Hainitz plazer hartu dugu zure osasunaz eta zure berri onen jakiteaz. Guk ere, bada, presentean osasuna dugu famila guziak Jainkoari eskerrak. Gure orhoitzapentzat igortzen darotzut zapata pare bat Martin Pillisen semearekin, eta desiratzen nuke hemendik joan zinen sentimendu beretan kausitzen bazine. Othoizten zaitut zure fideltasuna guardatzeaz eta hortik nihorat ere ez airatzeaz, ezen bertzetan ere bada zerbait eskasia.

<11.2v> Eta badakizu zenbat samurtasun duben ama batek bere umen aldera: desiratzen nuke hainitz zure ikustea, baldin Jainkoak egiten badu grazia bakearen egiteko. Eta badakizu, orobat, ume batek badubela obligazionea buraso baten obeditzeko. Beraz, hortarakotz othoitz egiten darotzut, neure ahal guziaz, gerla hunek dirabeino hor egoteaz, eta gero, bakea egiten den pontutik etxerat erretiratzeaz. Horra zer othoitz dudan zuri egiteko, eta desiratzen nuke entzuna banintz ene othoitzean, gelditzen naizelarik zure ama maitea eta fidela, bihotz samurrez bethea.

Maria Dihitz.

Oharrak

2r:14 hemedic : hemendic irakur bedi. 2v:3 jaincac : kopia hutsa den 12. gutunean ere horrela datza. Jaincoac proposatzen dugu.

Géolocalisation

Citer ce document

Dihitx, Maria, “Lettre de Maria Dihitx à Maria Hiriart,” Entrepôt de données ANPERSANA, consulté le 20 avril 2024, https://anpersana.iker.univ-pau.fr/items/show/92.