Entrepôt de données ANPERSANA

Lettre de Maria Dihitx à Maria Hiriart

Dublin Core

Titre

Lettre de Maria Dihitx à Maria Hiriart

Autre forme de titre

Maria Dihitxen gutuna Maria Hiriarti

Créateur

Dihitx, Maria

Contributeur

Lamikiz, Xabier (photographie numérique) / Padilla-Moyano, Manuel (transcription de la lettre) / Videgain, Charles (transcription de la lettre)

Éditeur

CNRS IKER (UMR 5478)

Date

01.03.1757

Date de disponibilité

01.10.2016

Date de création

01.07.2016

Type

manuscrit

Format

PDF

Étendue de la ressource, taille, durée

2 fichiers (fac-similé 3 p., 3289 Ko et transcription 2 p., 238 Ko)

Langue

basque

Source

L'original est conservé à Londres dans les archives de l'Amirauté britannique (HCA 30/264/2).

Sujet

philologie
correspondance
dialectologie
labourdin
famille
vie domestique

Description

Une mère du Labourd écrit à sa fille vivant à Louisbourg au Canada. La lettre, convoyée par un bateau parti de Bayonne, fut saisie durant la traversée par la marine anglaise en 1757.

Résumé

La lettre est une copie de la lettre 12. Maria Dihix (Dihins) à Haurra Maria Hiriart.

Couverture spatiale

Saint-Pée-sur-Nivelle
Louisbourg

Couverture temporelle

18e siècle

Droits

Domaine public

Droit d'accès

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux Archives nationales de l'Amirauté britannique pour la permission de publier les images numériques.

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage selon les Conditions Initiales [CC] [BY] [NC] [SA]

Est une version de

Texte Item Type Metadata

Texte

A bertsioa

<12.1r> 75
La presente soit / Rendüe a haurramaria / hiriart Basquesse / demurant presentement / Louis Bourg / A Louis bourg

<12.2r> à St pée le 1re mars 1757

/ Ene alaba maitea

/ jçatu dugu ohore jqusteco çuq monsieur / diharci vicarioari jsquiribatujçatu dioçun /5 Letrea ceinetan marquatcen baitcinioen / seigarren aldia cindubela eta datatuba / baitcen goanden abendoaren hamaseian / bai eta guerorrec ere errecibitu dugu cure / letra hainits placer hartu dugu çure ossasun /10 ossasunas eta cure berri onen jaquiteas guq / ere bada presentean ossasuna dugu famila guciac / jaincoari esquerrac gure orhoitçapençat jgorcen / darotçut çapata parebat martin pillisen / semearequin eta desiratcen nuque hemed /15 hemendic joan cinen sentimendu beretan / causitcen bacine othoisten caitut cure / fideltasuna guardatceas etahortic nihoratere / es airatceas ecen bertcetan ere bada cerbait / escasia

<12.2v> eta badaquisu Cembat Samurtasun duben / amabatec bere umen aldera desiratcen nuqu / nuque hainits cure jqustea baldin jaincac / eguitenbadu gracia baquearen eguiteco /5 eta badaquiçu orobat ume batec badubela / obligacionea buraso baten obeditceco, beras / hortaracots othoits eguiten darotçut neure / ahal gucias guerla hunec dirabeino / horegoteas eta guero baquea eguiten den /10 pontutic etçherat erretiratceas / horra cer othois dudan çuri eguiteco eta / desiratcen nuque entçuna banins ene / othoiscean guelditcen naicelaric cure / ama maitea / eta fidella bihots samurres /15 bethea
/ maria d'ihitx

B bertsioa

<12.1r> 75
La presente soit rendüe a Haurra Maria Hiriart, basquesse, demurant presentement Louisbourg. A Louisbourg.

<12.2r> À St. Pée, le 1re mars 1757.

Ene alaba maitea,

Izatu dugu ohore ikusteko zuk Monsieur Diharci, bikarioari, iskiribatu izatu diozun letra, zeinetan markatzen baitzinioen seigarren aldia zindubela eta datatuba baitzen goan den abendoaren hamaseian, bai eta gerorrek ere errezibitu dugu zure letra. Hainitz plazer hartu dugu zure osasunaz eta zure berri onen jakiteaz. Guk ere, bada, presentean osasuna dugu famila guziak Jainkoari eskerrak. Gure orhoitzapentzat igortzen darotzut zapata pare bat Martin Pillisen semearekin. Eta desiratzen nuke hemendik joan zinen sentimendu beretan kausitzen bazine. Othoizten zaitut zure fideltasuna guardatzeaz eta hortik nihorat ere ez airatzeaz, ezen bertzetan ere bada zerbait eskasia.

<12.2v> Eta badakizu zenbat samurtasun duben ama batek bere umen aldera: desiratzen nuke hainitz zure ikustea, baldin Jainkoak egiten badu grazia bakearen egiteko. Eta badakizu orobat ume batek badubela obligazionea buraso baten obeditzezo. Beraz, hortarakotz othoitz egiten darotzut, neure ahal guziaz, gerla hunek dirabeino hor egoteaz, eta gero, bakea egiten den pontutik, etxerat erretiratzeaz. Horra zer othoitz dudan zuri egiteko, eta desiratzen nuke entzuna banintz ene othoitzean, gelditzen naizelarik zure ama maitea eta fidela, bihotz samurrez bethea.
Maria d'Ihitz.

Oharra

2v:3 jaincac : jaincoac irakurri behar da. Cf. jaincac 11, 2v:3.

Géolocalisation

Citer ce document

Dihitx, Maria, “Lettre de Maria Dihitx à Maria Hiriart,” Entrepôt de données ANPERSANA, consulté le 2 octobre 2023, https://anpersana.iker.univ-pau.fr/items/show/93.