Entrepôt de données ANPERSANA

Lettre de Marie Ditourriague à Estebe de Echegaray

Dublin Core

Titre

Lettre de Marie Ditourriague à Estebe de Echegaray

Autre forme de titre

Marie Ditourriagueren gutuna Estebe de Echegarayri

Créateur

Ditourriague, Marie

Contributeur

Lamikiz, Xabier (photographie numérique) / Padilla-Moyano, Manuel (transcription de la lettre) / Videgain, Charles (transcription de la lettre)

Éditeur

CNRS IKER (UMR 5478)

Date

29.03.1757

Date de disponibilité

01.10.2016

Date de création

01.07.2016

Type

manuscrit

Format

PDF

Étendue de la ressource, taille, durée

2 fichiers (fac-similé 4 p., 4372 Ko et transcription 2 p., 315 Ko)

Langue

basque

Source

L'original est conservé à Londres dans les archives de l'Amirauté britannique (HCA 30/264/2).

Sujet

philologie
correspondance
dialectologie
labourdin
famille
vie domestique
transport maritime
bateau
commerce, communications, transports
guerre de sept ans

Description

Une mère du Labourd écrit à son fils vivant à Louisbourg au Canada. La lettre, convoyée par un bateau parti de Bayonne, fut saisie durant la traversée par la marine anglaise en 1757.

Résumé

Une mère, Marie Ditourriague (Marie Ithurriague/Dithurbide), écrit à son fils, Estebe de Echegaray. Les nouvelles de la famille sont bonnes. Elle a reçu sa lettre mais regrette que ses propres lettres ne soient pas parvenues à son fils alors qu’elle a remis une lettre dans chacun des bateaux qui sont partis. Elle a appris que son père a mis son fils dans une bonne situation et lui conseille de lui être obéissant. Elle lui envoie un barril avec Betri Harispe sur la goélette de Laborde, avec jambon, saucisses, fromage et tabac. Avec Marsans handia elle envoie pour lui et son père, des vêtements et chaussures. Kristoa handi est parti de Bayonne sur la goélette avec Chanichon eta elle a envoyé à son père 12 livres de chocolat avec Hiriart mais le chocolat est resté à Bordeaux et elle a donc envoyé du chocolat depuis Bayonne avec Ganison. Elle leur conseille de partir de là-bas car la guerre arrive, les Anglais ont pris plusieurs habitants de Sare, elle conseilel la prudence. Salutations de tous dont le grand-père Elordi, son frère Mastan, qui est canonnier à Bayonne. Elle lui demande d’embrasser son père et de le saluer mille fois.

Couverture spatiale

Sare
Louisbourg

Couverture temporelle

18e siècle

Droits

Domaine public

Droit d'accès

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux Archives nationales de l'Amirauté britannique pour la permission de publier les images numériques.

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage selon les Conditions Initiales [CC] [BY] [NC] [SA]

Texte Item Type Metadata

Texte

A bertsioa

<47.2v> 96

La presante ce sera / randue a estebe / de echegaray de sare / a presant aloisbourq / a Louis bourq

<47.2r> A sare ce 29 de mars 1757

/ ene seme maitia

/ escribacendarocout letra hau couri nere / osasounarern marqaceqo ceinetan ona /5 baitout nere famila gouciareqin bati[an] / desiracennouque couria hala balix / aita maitiareqin batian erecibi[tou] / tout coubeq egori gouciaq couben erep[ousta] / batian oungi pena senticendout coubeq ene /10 letrariq es erecibiceas estaene falta / haur maitia esta ouciriq partitou non / estoudan escribatou ene familaren / beriaq damou dout ceren estoucoun / erecibitou coure letren erepoustaq /15 aditou dout ene seme maitia aitaq eman

<47.1r> caitoubela toqi onbatian otoy obedicacou / coure aita marqatou darot asqo gauca / behar cindouqiela eta ecin fagoreriq / egin ene haur maitia penca cacoube /5 couq eta aitaq cerpenetan ahal naitequen / nahi coubei palacer egin gauca goucies / eta ecin egin oray marqacen toudan nex / baiciq egorcen dar[ocou]t baril bat ceinetan / betri harispeqoareqin labordaregoleta /10 ceinetan baitire ourdaiaspibat louqainqa / pagabat gasnabat belhar goutibat marsans / handiareqin gorcen darosqicout aitarencant / eta courecat galcerdi parebana athorabat / courecat capata pare bana christoa hadiqosep (†) /15 chanichonenen coletan bayonatiq aitari erocou / nola marqa carotanegorceqo 12 libera / cholat ene oustes hiriarteqin egori ouste / nitouben bainan bordelen gelditou da <47.1v> hortaraqox egorcen diosqat ganisoneqin / bayonatiq oungi precotioniaq hartouriq / parti caistecte ene maitiaq gerla handi / baten aparanciaq dire hemen angelesq /5 hartou touste saratarceinbait oray ere / gouardia emocoube coben boroubei eichoqoq / aitarochiq mila goraici mondou huntouariq / goaten caigou coure aitarochiq elordiqoq / mila gorainci coure anaja mastaneq goraicic /10 bayonan da canonier bethi galdiareqin / coure anaya arebeq milagorainci geldicen / naic coure ama maitia

/ Marie ditouriage

/ besarqacacou coure aita ene /15 partes milia gorainci diodala

B bertsioa

<47.2v> 96

La presante ce sera randue a Estebe de Echegaray de Sare, a presant a Loisbourq. A Louisbourq.

<47.2r> A Sare, ce 29 de mars 1757.

Ene seme maitia,

Eskribatzen darozut letra hau zuri nere osasunaren markatzeko, zeinetan ona baitut nere famila guziarekin batian ; desiratzen nuke zuria hala balitz aita maitiarekin batian. Errezibitu tut zubek egorri guziak, zuben errepusta batian ungi pena sentitzen dut zubek ene letrarik ez errezibitzeaz. Ezta ene falta, haur maitia : ezta untzirik partitu, non ez tudan eskribatu ene familaren berriak. Damu dut, zeren eztuzun errezibitu zure letren errepustak. Aditu dut, ene seme maitia, aitak eman

<47.1r> zaitubela toki on batian. Otoi, obedizazu zure aita. Markatu darot asko gauza behar zindukiela, eta ezin fagorerik egin. Ene haur maitia, pentsa zazube zuk eta aitak zer penetan ahal naiteken, nahi zubei palazer egin gauza guziez, eta ezin egin orai markatzen tudanetz baizik. Egortzen darozut barril bat, zeinetan Betri Harispekoarekin Labordaren goleta, zeinetan baitire urdaiazpi bat, lukainka paga bat, gazna bat, belhar guti bat. Marsans handiarekin gortzen darozkitzut aitarentzat eta zuretzat galtzerdi pare bana, athorra bat zuretzat, zapata pare bana, Kristoa hadikosep (†) Chanichonenen koletan Baionatik. Aitari errozu nola marka zarotan egortzeko 12 libera xokolat ; ene ustez Hiriartekin egorri uste nituben, bainan Bordelen gelditu da, <47.1v> hortarakotz egortzen diozkat Ganisonekin Baionatik, ungi prekozioniak harturik. Parti zaiztezte, ene maitiak, gerla handi baten aparantziak dire hemen. Angelesek hartu tuzte saratar zeinbait ; orai ere guardia emozube zuben burubei. Etxekok, aitarotxik mila goraintzi, mundu huntarik goaten zaigu. Zure aitarotxik Elordikok mila goraintzi. Zure anaia Mastanek goraintzik ; Baionan da kanonier, bethi galdiarekin. Zure anaia-arrebek mila goraintzi. Gelditzen naiz zure ama maitia,

Marie Ditourriague.

Besarkazazu zure aita ene partez, milia goraintzi diodala.

Oharrak

2r :11 ouciriq : irakur bedi ounciriq. 1r :9 labordaregoleta : Labordaren goleta (untzi mota bat). 1r :12 aitarencant : irakur bedi aitarentçat. 1r :17 cholat : chocolat. 1v :6 eichoqoq : ‘etxeko(e)k’ proposatzen dugu.

Géolocalisation

Citer ce document

Ditourriague, Marie, “Lettre de Marie Ditourriague à Estebe de Echegaray,” Entrepôt de données ANPERSANA, consulté le 20 avril 2024, https://anpersana.iker.univ-pau.fr/items/show/129.